Isännöitsijän tehtävät

MITKÄ ASIAT TALOYHTIÖSSÄ KUULUVAT ISÄNNÖITSIJÄLLE?

Isännöitsijä on juridisessa mielessä taloyhtiön toimitusjohtaja. Asunto-osakeyhtiö on pääosin normaaliin osakeyhtiöön verrattavissa oleva yhtiö, eli molemmilla on vähintään hallitus ja osakkeenomistajat, sekä voi olla myös toimitusjohtaja tai isännöitsijä.

Jokainen yhtiö voi tietysti omatoimisesti päättää mitkä tehtävät teetetään toimitusjohtajalla, mutta tässä artikkelissa käsitellään yleisimpiä tehtävänjakoja pienissä ja keskisuurissa taloyhtiöissä, joissa isännöitsijän palvelut ostetaan ulkopuoliselta ostopalveluna.

 

Isännöitsijä, huoltomies vai molempia?

Aloitetaan yleisimmästä kysymyksestä, eli kysymyksestä siitä onko isännöitsijä huoltomies? Vastaus on Pike isännöinnin osalta, että EI valitettavasti. Pike Isännöinti ei tarjoa huoltomiehen tai kiinteistöhuollon palveluita. Tämä tulee oman yhtiömme vastuu- ja vakuutussopimuksista, jotka kattavat talouden ja hallinnon palvelut. Eli valitettavasti "ruuvimeisseliin" emme saa tarttua, vaikka monesti mieli tekisikin. Jos ruuvimeisselillä tehtäisiin vahinkoa, niin vakuutuksemme eivät kata tätä. Joillakin isännöitsijätoimistoilla on omistuksessaan ja siten kiinteästi yhteydessään myös kiinteistöhuoltoyritys. Pike isännöinnissä emme ole sidottuja mihinkään tiettyyn kiinteistönhuoltoyritykseen, vaan pyrimme hankkimaan palvelut taloyhtiön edun mukaisesti.

Mikäli yhtiöllänne on sopimus kiinteistönhuollosta tai haluatte sellaisen tehdä, niin tämän kautta hoidetaan huoltomiehen palvelut. Mikäli sopimusta kiinteistönhuollosta ei ole, niin isännöintisopimus ei ole tämän palveluosion korvaava sopimus, monesti kiinteistönhuolto hoidetaan tällöin talkoilla omatoimisesti. Talkoilla hoitaminen tarkoittaa sitä, että jos "Matin lämminvesivaraaja hajoaa", niin "Matti tai hallituksen jäsen tilaa korjauksen paikalliselta LVI-alan yritykseltä". Vaihtoehtoisesti edellä mainittu osio voidaan ostaa myös isännöitsijän lisätyönä, mutta tällöin kyseessä ei ole talkoilla hoitaminen.

 

Isännöitsijä vastaa taloyhtiön hallinnosta

Isännöitsijä hoitaa taloyhtiön hallintoa, kirjanpitoa ja varainhoitoa sekä muita tehtäviä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Käytännössä isännöitsijä maksaa taloyhtiölle saapuvat laskut, huolehtii vastikkeiden laskuttamisesta, sekä niiden maksuvalvonnasta ja mahdollisista vastikkeiden perintätoimista sekä laatii kirjanpidon tilinpäätöksineen. Isännöitsijä valmistelee asiat hallituksen (ja yhtiökokouksen) päätöksentekoa varten. Isännöitsijän tehtäviin kuuluvat myös taloyhtiön edustaminen sopimusasioissa ja esimerkiksi isännöitsijäntodistuksen ja lainaosuuslaskelmien laatiminen.

 

Isännöitsijän tehtävänä on siis huolehtia, että taloyhtiön perusarki sujuu ja kiinteistön perusasiat, sekä asunto-osakeyhtiön lakisääteiset velvoitteet on hoidettu. Isännöitsijällä ei ole puhelinpäivystystä 24H ja kokouksista johtuen isännöitsijä voi olla joskus vaikeasti tavoitettavissa puhelimitse. Sähköposti on hyvä lähestymistapa ei kiireellisille asioille, koska kirjallisessa muodossa asia jää ylös ja siihen on helppo laittaa kaikki tiedot.

Huoltoyhtiö ja huoltomies hoitaa juoksevat kunnossapito- ja huoltotyöt

Huoltoyhtiön tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi kiinteistötekniset huoltokäynnit ja niiden koordinointi tarpeen mukaan, taloyhtiön asukasluettelon ylläpito, ovenavauspalvelu (mikäli avaimet unohtuvat kotiin), nimitietojen päivittäminen postilaatikkoihin ja oviin.

Huoltoyhtiö huolehtii monesti myös esimerkiksi pihan kunnossapidosta kuten nurmikonleikkuusta, lumitöistä ja pihojen hiekoittamisesta. toisin kuin isännöitsijällä, huoltoyhtiöllä on päivystyspalvelu ympäri vuorokauden 24/7 tyyppisesti. Huoltoyhtiö päivystää myös äkillisissä vikatilanteissa.

Isännöitsijän ja huoltoyhtiön vastuut ja roolit ovat aina sopimuskohtaisia, ja tehtävienjako määritellään sopimusten perusteella. Pääperiaatteena on, että mitään ei jätetä hoitamatta, mutta lisätöiden hinnoittelu voi mennä esimerkiksi tuntityöperiaatteella.