Tällä lomakkeella voit ilmoittaa suunnittelemastasi remontista tai muutostyöstä

 

Töitä EI saa aloittaa, ennenkuin lupa on kirjallisesti myönnetty

 

Osakkeenomistaja sitoutuu korvaamaan taloyhtiölle laskua vastaan ne kulut, joita toimenpiteet suoraan tai välillisesti aiheuttavat. Taloyhtiö ei lähtökohtaisesti osallistu remontin tai muutostyön kustannuksiin, ellei toisin sovita. Osakkaan tulee varautua myös yllättäviin kustannuksiin, joita saattaa ilmetä vanhaa kiinteistöä remontoitaessa. Lähtökohtaisesti osakas vastaa remontin aloittamisesta ja loppuunsaattamisesta omalla kustannuksellaan.


Osakkeenomistaja vastaa siitä, että töiden aiheuttamat jäljet yhteisissä tiloissa ja piha-alueella siivotaan päivittäin. Vaihtoehtoisesti osakkeenomistaja sitoutuu maksamaan laskua vastaan taloyhtiölle mahdolliset ylimääräiset siivouskulut, mikäli joudutaan käyttämään siivoojaa. Osakkeenomistaja sitoutuu noudattamaan yhtiön järjestyssääntöjen ohjeita ja määräyksiä, sekä isännöitsijän erikseen antamia ohjeita remonttiin liittyen.


Taloyhtiö valvoo tarpeen mukaan työn suunnittelua ja toteutusta, sekä suorittaa työn lopputarkastuksen tarpeen mukaan.
Valvonnasta, sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä taloyhtiö laskuttaa osakkeenomistajaa.

Required *